Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (19)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Pan Jezus zmartwychwstały ukazał się Apostołom i pozdrowił ich słowami: „Pokój wam” (J 20,20). To pozdrowienie było – i wciąż pozostaje – darem. Zmartwychwstały Pan przekazuje Kościołowi i światu dar Ducha Świętego: „Weźmijcie Ducha Świętego”. Ten dar łączy się z przebaczeniem grzechów: „Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22).
Pan Jezus ukazuje Apostołom ręce i bok, ślady ran w uwielbionym ciele. W krzyżu, w przebitym Sercu Pana Jezusa, jest źródło miłosierdzia, źródło zbawienia, odpuszczenia grzechów, nadziei na pielgrzymie życie i na wieczne szczęście w domu Ojca.
Apostoł Tomasz, gdy dotknął ran Pana Jezusa, wypowiedział słowa wiary i miłości: „Pan mój i Bóg mój”.
Pod obrazem Pana Jezusa Miłosiernego, namalowanego według wizji św. Siostry Faustyny, znajdują się słowa „Jezu, ufam Tobie”. Obraz przypomina o Męce Pana Jezusa: rany na rękach i nogach oraz promienie, czerwony i jasny, przypominają o krwi i wodzie, które wypłynęły z przebitego boku Zbawiciela.
Boże Miłosierdzie, a więc miłość Boża pochylająca się nad cierpieniem człowieka, jego przemijaniem, śmiercią, miłość, która przebacza, oczyszcza serce, napełnia Bożym życiem, najbardziej okazała się w Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Przyjmujemy dary Miłosierdzia Bożego przez wiarę: „tym… zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1 J 5,4).
Czytamy w „Dzienniczku” św. Faustyny, że jesteśmy apostołami Miłosierdzia przez modlitwę, słowo i czyny miłosierdzia. Św. Jan pisze: „każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał” (1 J 5,1).
„Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał” (Dz 4,32). Opis życia pierwszych chrześcijan jest wskazówką, wezwaniem, upomnieniem dla małżonków i rodzin. Do rodzin odnoszą się szczególnie słowa Pana Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
„Bądźcie świadkami miłosierdzia” (bł. Jan Paweł II, Kraków, 17 sierpnia 2002 r.).
Propozycja postanowienia
Jak w małżeństwie i rodzinie realizować wezwanie Ojca Świętego, abyśmy byli świadkami miłosierdzia?