Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół potrafi przezwyciężyć trudności

ks. abp Józef Michalik

Kościół w Polsce czuje, że potrafi stawić czoło trudnościom i wyzwaniom nowej epoki historycznej – jakże niekiedy dziwnej i agresywnej w promowaniu destrukcyjnych zasad, ponieważ Kościół wie, że może ufać kapłanom, wie, że kapłani utożsamiają się z Ewangelią i z nauczaniem Kościoła, wie, że w zdecydowanej większości nie aprobują oni ani wyskoków, ani upadków kapłańskiego życia. Kościół potrafi przezwyciężyć trudności, bo ufa też katolikom świeckim, którzy staną przy nas w najtrudniejszych momentach wybranej kapłańskiej służby, bo oni dobrze znają nasze życie, wiedzą, że nie oszukujemy ani ich, ani siebie. Zwycięstwo będzie po stronie naszej jedności, bo tam gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię Pana Jezusa, tam On jest pośród nich. Chrystus i Duch Święty są naszą zwycięską nadzieją. Duchowość Maryjna polskiego kapłana i polskiego ludu pomoże nam przyjąć dary Wieczernika, które ofiarujemy powierzonym nam ludziom.

Fragment homilii wygłoszonej w Archikatedrze Przemyskiej
w Wielki Czwartek, 5 kwietnia 2012 r.