Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Głosić Chrystusa wymagającego

ks. abp Józef Michalik

Zmartwychwstały Chrystus powierza uczniom misję głoszenia Ewangelii. Trzeba ze spokojem, ale i ze szczególną koncentracją uwagi przyjąć właśnie tę misję od Pana Jezusa: głoście wiarę, nauczajcie wszystkiego, ale i czyńcie, co Wam powiedziałem. (…) Kościół to znaczy „my”. Jesteśmy grzeszni, słabi bardzo często, ale wstajemy. Umiemy korzystać z męki Chrystusa, podnosimy się, chcemy być lepsi. Idziemy do konfesjonału, wyznajemy, pragniemy się nawrócić, chcemy być inni i wreszcie będziemy inni. To jest prawdziwy Kościół. Taki ludzki Kościół trzeba kochać i z takim Kościołem trzeba się utożsamiać. Zadaniem każdego z nas jest być świadkiem Jezusa Chrystusa i nieść dobro, którym będziemy próbować przemieniać innych. (…) Trzeba więc głosić Chrystusa wymagającego, Chrystusa prawdy, który akceptuje człowieka grzesznego i bierze jego grzechy na siebie. My także musimy brać niekiedy grzechy innych ludzi na siebie, a nawet mieć odwagę przyjąć fałszywe oskarżenia, skoro Chrystusa fałszywie oskarżano, skoro Go na śmierć skazano. Ale trzeba też pamiętać o niezmienności Bożych przykazań.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. rezurekcyjnej w Archikatedrze Przemyskiej, 15 kwietnia 2012 r.