Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bądź apostołem

ks. abp Józef Michalik

Kościół taki, jaki jest, jest naszą matką, jest oblubienicą Chrystusa, przechowuje sakramenty, udziela łaski, nie boi się grzesznika (…) Kościół trzeba doskonalić, samemu sobie stawiając wymagania przede wszystkim. Jeśli chcesz, żeby ten Kościół był lepszy, piękniejszy, ty się poczuj apostołem, ty bądź wierniejszy, ofiarniejszy, bardziej cierpliwy. (…) Nie bój się miłości krzyża, miłości wymagań, tej miłości, którą Chrystus koryguje. Pójdź za nią, zobaczysz, że warto, że się człowiek nie zawiedzie, bo doznaje też Jego obecności. Ale tę obecność trzeba wymodlić. (…) Wiara to ogień, który może zapłonąć w naszych sercach i będzie on płonął, jeśli jesteś w jedności z Bogiem, jeśli żyjesz w Bogu, chwytasz się mocno Jego słowa, aby wytrzymać niekiedy Jego milczenie, jeśli sięgasz do sakramentów świętych, aby przeżywać własną słabość, właściwie ją przeżywać. Wiara to ta pokorna miłość całkowicie zdana na Boga. Iść tam, gdzie On chce. Nawet gdy tego nie rozumiesz, albo nie chcesz. Kiedyś zobaczysz, że było warto.

Fragment homilii wygłoszonej podczas 76. Pielgrzymki Młodzieży Akademickiej, Częstochowa, 21 kwietnia 2012 r.