Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bardziej słuchać Boga niż ludzi

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Wszyscy popełniamy błędy. Dopuszczamy się nieprawości, nie słuchając głosu Boga i buntując się przeciwko Jego przykazaniom. Ściągamy na siebie Boży gniew, szkodząc sobie i krzywdząc drugiego człowieka. A przecież niezależnie od tego kim jesteśmy, czy chcemy tego, czy nie, wszyscy kiedyś staniemy przed Bogiem jako przed Sędzią naszych czynów, słów, myśli i zaniedbań w czynieniu dobra. Grzesząc przeciwko samemu Panu Nieba i Ziemi, gardzimy miłością Najwyższego Boga. (…)
Często narzekamy, mówiąc, że tyle zła i bolesnej niesprawiedliwości jest na tym świecie, a tak mało dobra. Kiedyś Pan Jezus zwrócił się do św. Teresy z Ávila słowami: „Ja chciałem, ale ludzie nie chcieli”. Ważne więc, aby niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, niezależnie od tego, co mówią i co robią inni wokół nas, we wszystkim słuchać Boga. Ta prawda, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi (por. Dz 5,27–29) jest ciągle aktualna i dotyczy nas wszystkich. Dla człowieka ufającego tylko swoim siłom i zdolnościom, te wymagania ewangeliczne nie są możliwe do spełnienia. Do tego dochodzi jeszcze złowrogie i inteligentne działanie złego ducha. Dlatego człowiek nie tylko musi być otwarty na przyjmowanie pomocy od Boga, ale winien ją przyjmować i jej szukać, aby nie zmarnować żadnej z łask, którą obdarza go Zbawiciel.

Fragment listu pasterskiego z okazji 20-lecia Diecezji Sosnowieckiej,
18 marca 2012 r.