Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Spojrzenie w stronę Gniezna

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Święty Wojciech, choć był synem pobratymczego narodu czeskiego, w sposób nierozerwalny związał się z życiem i posłannictwem Kościoła w Polsce. Uczynił to przez swoją wyprawę misyjną i przepowiadanie Ewangelii Węgrom, Polakom i Prusom, ale najgłębiej uczynił przez swoją męczeńską śmierć. Pełniąc posługę pasterską, oddał swoje młode życie w Prusach, ale jego relikwie spoczęły tutaj i stały się podwalinami budowania oraz umacniania wspólnoty Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego [Jezusa], na naszej ziemi.
Pozornie, w oczach świata, biskup Wojciech był człowiekiem, któremu się nie udało, który przegrał. (…) Kierowany gorliwością apostolską, podjął daleką wyprawę na Północ i dotarł aż do pogańskich Prus, gdzie spotkał się z wrogością. Padł przeszyty strzałami. Miał wtedy czterdzieści jeden lat. Rodzi się więc pytanie: klęska czy zwycięstwo? W prawidłowej odpowiedzi na to pytanie zawiera się znacznie większa prawda o życiu człowieka. Prawda o życiu każdego z nas.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji uroczystości Świętego Wojciecha, Gniezno, 29 kwietnia 2012 r.