Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA: Dz 1,1–11; Ef 1,17–23; Mk 16,15–20

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

 
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich:
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie.
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Rozważanie
Nauczaniu Ewangelii towarzyszyć będą różne znaki. Oczekiwalibyśmy w tym miejscu spektakularnych wydarzeń, wywołujących powszechne zdumienie. O takich znakach Jezus mówi wyraźnie i trzeba je rozumieć dosłownie. Zbyt często ich jednak nie dostrzegamy. Jednakże jest znak, którego wartość jest szczególna – to nawrócenie serca, zmiana myślenia i pójście za Jezusem. To jest ten znak, o który chodzi najbardziej, a który najwyraźniej potwierdza działanie łaski Bożej. O ten znak przede wszystkim prośmy Jezusa.

rs