Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Siódmy Tydzień Wielkanocny 21–26 V 2012
Poniedziałek
Dz 19,1–8; J 16,29–33
Słowo Boże: „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa”. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. Wiara domaga się nieustannego pogłębiania przez poszerzanie wiedzy i mistagogię, czyli wprowadzenie w doświadczenie wiary. Dobrze jest, gdy obydwa kierunki współbrzmią. Warto poznawać Pismo Święte, warto przyswajać sobie nauczanie Kościoła, by rozwijać rozumienie prawd wiary. Jeszcze bardziej trzeba pogłębiać swoją modlitwę i życie sakramentalne, bo sama wiedza, bez doświadczenia, stwarza pozory prawdziwego poznania Boga.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, niech zstąpi na nas moc Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjmowali Twoją wolę i wypełniali ją w życiu.
Wtorek
Dz 20,17–27; J 17,1–11a
Słowo Boże: Wiem teraz, że wy wszyscy (…) już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj: Nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Podczas ostatniego spotkania z braćmi w Jerozolimie Paweł ujawnia sekret pracy ewangelizacyjnej: wszędzie z odwagą głosił całą prawdę Bożą. Nie kierował się nigdy chwilową korzyścią czy pragnieniem sukcesu. Jeśli napotykał na opór swych rodaków, nic nie zmieniał doraźnie. Dzięki temu mógł powiedzieć, że nie jest winien niczyjej krwi. Wszak głoszenie niepełnej prawdy, przemilczanie może zaważyć na zbawieniu człowieka – odpowiedzialność to wielka.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać, i uczyni z nas świątynię swojej chwały.
Środa
Dz 20,28–38; J 17,11b–19
Słowo Boże: Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. Bezinteresowność Apostoła jest szczególnie ważnym argumentem w jego pracy. Sam pracował na swoje utrzymanie, by nie ściągnąć na siebie zarzutów o czerpanie korzyści z głoszenia Ewangelii. Darmo otrzymał dar wiary, darmo przekazuje go innym. Również dziś bezinteresowność jest ważnym kryterium wiarygodności apostoła. Nikt nie może swego powołania wykorzystywać dla własnej korzyści, bo tym sposobem sprzeniewierza się Bogu, dawcy charyzmatów.
Modlitwa dnia: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój Kościół zgromadzony przez Ducha Świętego służył Ci z całym oddaniem i szczerze starał się trwać w jedności.
Czwartek
Dz 22,30; 23,6–11; J 17,20–26
Słowo Boże: Następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: „Odwagi! Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie”. Duch Święty nadal potrzebuje dobrego świadectwa wiary. Choć Paweł czuje się umęczony ponad miarę, to po raz kolejny słyszy wezwanie: trzeba, byś świadczył o Mnie w Rzymie… A miał prawo – mówiąc językiem naszego czasu – myśleć o spokojnej emeryturze. Tymczasem w służbie Ewangelii nie ma emerytury. Owszem, można zrezygnować z tej czy innej aktywności, można nie pracować zawodowo, można mocno ograniczyć prace domowe, ale nigdy nie skończy się czas świadectwa.
Modlitwa dnia: Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, przez Jej wstawiennictwo umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa.
Piątek
Dz 25,13–21; J 21,15–19
Słowo Boże: Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa, które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Spory o jakiegoś Jezusa: żyje czy umarł… ponoć znów żyje, choć mówią, że Go skazano na śmierć i wyrok wykonano… Z jednej strony rozpalone umysły faryzeuszów, z drugiej obojętny rzymski urzędnik Festus. I nie warto pytać, co gorsze. Obojętność jest sposobem zamknięcia serca i umysłu, przez który trudno przebić się z prawdą Ewangelii. Ale nie mniej trudno pokonać uprzedzenia. Strzeżmy się jednego i drugiego, tj. obojętności i uprzedzeń.
Modlitwa dnia:Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę.
Sobota
Dz 28,16–20.30–31; J 21,20–25
Słowo Boże: Przez całe dwa lata pozostał [Paweł] w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Trzeba być prawdziwym pasjonatem, by nie zważając na zewnętrzne ograniczenia, trudne otoczenie czy też zwyczajne zmęczenie, kontynuować swą działalność. Dobry apostoł Jezusa Chrystusa to pasjonat, który w każdej sytuacji odnajdzie możliwość głoszenia Dobrej Nowiny. To wielka łaska, o którą trzeba prosić.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dajesz chwałę świętych Twoim wiernym sługom, spraw, aby Duch Święty zapalił w nas ogień miłości, który przenikał serce świętego Filipa.