Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Św. Florian – szczególnym znakiem

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

828 lat temu, na jesieni 1184 roku, relikwie św. Floriana dotarły do Krakowa. Ofiarował je dla królewskiego, podwawelskiego grodu papież Lucjusz III. Od tamtych zamierzchłych czasów zaczęła się szczególna historia obecności świętego Męczennika w życiu wiary mieszkańców naszego miasta, a także całego Kościoła w Polsce. (…)
„Kościół w Polsce – pisał przed laty Ojciec Święty – zanim wydał własnego Świętego i Męczennika, Biskupa krakowskiego Stanisława, i uzyskał w nim swego Patrona, opierał się niejako i rósł na dojrzałych owocach świętości Kościoła Powszechnego, na świętych, których wydały inne narody. Oni byli wówczas dla naszego Kościoła drogowskazami i przewodnikami na drodze do świętości, która wnet zaczęła przynosić plon na rodzimym gruncie. Święty Florian stał się dla nas wymownym znakiem tej powszechności i stał się znakiem szczególnej więzi Kościoła i Narodu polskiego z Namiestnikiem Chrystusa i ze stolicą chrześcijaństwa” (23 kwietnia 1984 r.). Takie zadanie spełnił i nadal spełnia św. Florian.

Fragment homilii wygłoszonej w święto św. Floriana, męczennika, patrona miasta Krakowa, 4 maja 2012 r.