Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

OKRES ZWYKŁY
Ósmy tydzień zwykły 28 V – 2 VI 2012

Poniedziałek
Rdz 3,9–15.20; Dz 1,12–14; J 2,1–11
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
Słowo Boże: „Gdzie jesteś?”. On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się”. Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?”.
Grzech okazuje się być siłą, która zmienia zachowanie człowieka. Mocno odczuł to na własnej skórze nasz praojciec. Adam żyjący w przyjaźni z Bogiem zaczyna się bać, ukrywa się, odczuwa ból nagości. Każdy grzech zmienia człowieka. Dokładniej mówiąc, niszczy. Dlatego nie może być taryfy ulgowej nawet wobec najmniejszego grzechu.
Modlitwa dnia: Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką, spraw, aby dzięki wstawiennictwu miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci, i pociągał do siebie wszystkie narody.
Wtorek
1 P 1,10–16; Mk 10,28–31
Słowo Boże: Dlatego przepasawszy biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, miejcie doskonałą nadzieję na łaskę, która wam przypadnie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Bądźcie jak posłuszne dzieci.
Roztropny rozum człowieka wierzącego nie może być „wyłączony”, gdy dotykamy spraw wiary. Wiara potrzebuje rozumnej refleksji. A równocześnie rozum nie może się mądrzyć przed swoim Stwórcą, bo zawsze jest za mały, by pojąć zamierzenia Pana. Roztropne użycie rozumu prowadzi do posłuszeństwa wobec Boga-Przewodnika. Uczy wyczekiwania łaski, bo tylko przez nią zdobywamy świętość.
Modlitwa dnia: Boże, Ojcze miłosierny, Ty raczyłeś powołać świętą Urszulę do naśladowania Twojego Syna, którego posłałeś na świat, aby głosił Dobrą Nowinę i dał życie wszystkim, spraw, abyśmy za jej przykładem i przez jej wstawiennictwo, przyczyniali się do zbawienia naszych braci.
Środa
1 P 1,18–25; Mk 10,32–45
Słowo Boże: Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani…
Piotr wskazuje na fundament życia z wiary – jest nim posłuszeństwo prawdzie. Chrześcijanin nie jest konstruktorem, wytwórcą prawdy, jest jej wytrwałym poszukiwaczem. A skoro ją znajdzie, to jedynie może wobec niej okazać posłuszeństwo. W takiej koncepcji prawda nie jest własnością tylko umysłu, lecz staje się kształtem życia, a kształt ów to kształt miłości bratniej.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy.
Czwartek
Rz 12,9–16b; Łk 1,39–56
ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
Słowo Boże: Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
Apostoł dokładnie przypomina proste reguły codzienności. Nie czyni tego bez przyczyny. Potrzebujemy bowiem bardzo konkretnych i praktycznych wskazówek, by nie nosić głowy jedynie w chmurach i przez to nie potykać się o kamienie. Waga rzeczy drobnych i codziennych jest znaczna. O nie rozbił się niejeden szlachetny zamiar.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać.
Piątek
1 P 4,7–13; Mk 11,11–25
Słowo Boże: Wszystkich koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów.
„Bądźcie roztropni i trzeźwi” – w jakim celu? By zapewnić sobie możliwość modlitwy. Należy tak gospodarować czasem, siłami, dostępnymi środkami, by nie ucierpiała nasza modlitwa. Bo z niej płynie mądrość chrześcijańskiego życia. Rozeznanie zdobyte na modlitwie sprawia, że swoim postępowaniem i dobrym słowem, a nawet prostym gestem, pośredniczymy w udzielaniu Bożej łaski.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez szaleństwo krzyża dałeś świętemu Justynowi, męczennikowi, głębokie poznanie Jezusa Chrystusa, spraw, za jego wstawiennictwem, abyśmy odrzucili otaczające nas błędy i utwierdzili się w wierze.
Sobota
Jud 17.20b–25; Mk 11,27–33
Słowo Boże: Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i postawić nienagannymi i rozradowanymi wobec swej chwały, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza…
Bóg jeden jest naszym Zbawcą przez Jezusa Chrystusa. Uwalnia nas od popełnionego zła. Chroni w sytuacji zagrożenia. Przywraca zagubioną niewinność. Napełnia radością. Wciąż doświadczamy Jego łaski. I dlatego należy Mu oddawać cześć i uwielbienie. Należy to czynić często i chętnie, w spontanicznym odruchu miłującego serca. Radujmy się, mając takiego Zbawcę.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw, niech pod Twoimi rządami dzieje świata toczą się w pokoju, a Twój Kościół niech bez przeszkód Tobie służy.