Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (26)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Codziennie wyznajemy wiarę w Boga, który jest jeden w Trójcy Osób. Czyniąc znak krzyża wyznajemy wiarę w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Zmartwychwstały Jezus, odchodząc do Ojca, posłał Apostołów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19).
W czasie Chrztu świętego staliśmy się dziećmi Ojca niebieskiego, braćmi Chrystusa, świątynią Ducha Świętego. „Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!” (Rz 8,15).
Jako przybrane dzieci Boże modlimy się słowami, których nauczył nas Pan Jezus: „Ojcze nasz”.
Jesteśmy dziećmi Bożymi i dlatego jesteśmy „dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,17). Jesteśmy dziećmi Boga, Stwórcy i Zbawcy, a więc dla siebie nawzajem jesteśmy braćmi i siostrami.
Te wspaniałe prawdy o osobie ludzkiej, o dziecięctwie wobec Boga, o tym, że jesteśmy braćmi i siostrami – odnośmy do małżeństwa i rodziny. Bóg w Trójcy jest źródłem i wzorem dla uświęcania i dla budowania wspólnoty osób, szczególnie ze współmałżonkiem i dziećmi, z całą rodziną.
Stajemy się coraz bardziej podobni do Boga, gdy pełnimy Jego wolę: „Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić” (Pwt 4,40). Podobieństwo do Boga w Trójcy Świętej realizujemy przekazując – szczególnie współmałżonkowi i dzieciom – Bożą naukę. Pan Jezus wstępując do nieba posłał swoich uczniów do innych ludzi z poleceniem: „Uczcie je [narody] zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,19).
Co znaczy „uczyć” bliźniego, szczególnie w rodzinie, zachowywania Bożych przykazań? Uczymy słowem, zachętą, wyjaśnieniem, upomnieniem, jeszcze bardziej przykładem, postawą, pokorą i stanowczością, stawianiem Boga i Jego woli na pierwszym miejscu, wymaganiem i przebaczeniem.
„Rodzina według zamysłu Bożego jest miejscem świętym i uświęcającym. Modlimy się, by rodzina była silna Bogiem” (bł. Jan Paweł II, Szczecin, 11 czerwca 1987 r.).
Propozycja postanowienia
Przynajmniej raz dziennie żegnając się wymówię świadomie Osoby Trójcy Świętej.