Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Kościół jest dla nas

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Św. Paweł, pisząc o Chrystusie w Liście do Efezjan, stwierdził: Bóg „wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem” (Ef 1, 22–23). Taka jest prawda o Kościele, wielkiej wspólnocie ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, do której my wszyscy mamy przywilej należeć. Kościół jest święty dzięki świętości swego Założyciela i Głowy. (…) Przypominamy dzisiaj tę fundamentalną prawdę o Kościele, bo jest on dobrem wspólnym dla wszystkich ludzi. Jest on naszym domem. Jest dla nas. Jest on otwarty dla wszystkich szukających sensu życia, pragnących ocalić swój los, szukających drogi prowadzącej do nieba, czyli do ostatecznego celu. Nie ma Chrystusa bez Kościoła, i nie ma Kościoła bez Chrystusa. Powinniśmy żyć na co dzień tą prawdą, bo jakże często karmieni jesteśmy zdeformowanymi, niepełnymi wyobrażeniami i sądami o Kościele, podkreślającymi tylko słabości jego sług, a nie oddającymi całej rzeczywistości i potrzeby Kościoła dla każdego człowieka.

Fragment homilii wygłoszonej w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, Dębowiec, 20 maja 2012 r.