Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Miłość jest drogą

ks. abp Józef Michalik

Św. Jan od Krzyża w kierownictwie duchowym uczył swoich penitentów wymagającej drogi wiary oczyszczonej od różnych egoistycznych naleciałości tzw. „nagiej wiary”, która nie chce niczego innego, jak tylko Boga, ale droga do Niego prowadzi przez miłość. Dusza zakochana – uczył św. Jan – jest duszą łagodną, cichą, pokorną i cierpliwą…
(…) Daleko nam do miłości, której przykład dają święci, albo którą na wzór Chrystusa powinniśmy realizować w naszym życiu. Ale nie zapominajmy, że na drodze naszego życia nie jesteśmy sami. Szansa na realną, konkretną pomoc, jest naprawdę wielka. Jest Duch Święty posłany przez Zmartwychwstałego Chrystusa. To On jest siłą, nie tylko całego Kościoła, ale i każdego chrześcijanina. Modlitwa to znak zaufania i wiary, ale też mądrości chrześcijanina, który wie komu zawierzył. Wspomniany św. Jan od Krzyża, wielki mistyk Kościoła, zapewniał, że człowiek otrzymuje od Boga tyle, ile się od Niego spodziewa.
A zatem nie lękajmy się być maksymalistami próśb i oczekiwań, byle prowadziły do maksymalizmu w miłości, bo miłość to droga wskazana przez Pana Jezusa.

Fragment homilii wygłoszonej w Rzymie podczas XII Europejskiego Kongresu Katechetycznegow bazylice Santa Maria Maggiore, 10 maja 2012 r.