Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Przeciwstawić się presji otoczenia

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Panie Jezu, który jesteś z nami pod postacią chleba i wina, obrałeś dziś barłogi ludzkiego serca. Te barłogi to zniewagi, zlekceważenie, obojętność, bunt, pycha, wywyższanie się i poniżanie Boga Wszechmogącego, także tego ukrytego w Najświętszym Sakramencie, to brak czci i miłości wobec Pana Jezusa. (…) Pragniemy dzisiaj, Panie Jezu, w sposób szczególny, kiedy pójdziemy za Tobą ulicami Sosnowca, wynagrodzić Ci za barłogi ludzkiego serca, także naszego serca.
To tak, jakby postawić przeszkodę między człowiekiem a Jezusem. To tak jakby oddalić tego nieszczęśliwego, zagubionego, biednego, poranionego przez los człowieka od Jezusa Chrystusa – zamilknij, przestań, nie masz szans, odejdź! (…) Sytuacja spod Jerycha powtarza się także w Sosnowcu, w naszej ojczyźnie – oddalić człowieka od Jezusa, aby nie doszło do spotkania z Nim, aby przestał mówić, przestał się modlić i kontaktować z Bogiem. (…) To stawianie barier dokonuje się od najmłodszych lat. (…) Przeciwstawienie się przez tego człowieka presji otoczenia i w końcu łaska, jaką okazuje mu Jezus to wielkie świadectwo dla nas.
Fragment homilii wygłoszonej w Uroczystość Bożego Ciała, Sosnowiec 7 VI 2012 r.