Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Złoty jubileusz kapłaństwa

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

My wszyscy mamy udział we wspaniałej rzeczywistości Kościoła, w jego dynamizmie. Świadomość tego faktu i stała obecność pośród nas Chrystusa budzi w nas ufność i odwagę do stawiania czoła trudnościom i wyzwaniom, jakie stają przed nami w dzisiejszym świecie. Dlatego możemy za św. Pawłem pytać: „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?” (…) I za Apostołem możemy odpowiedzieć, że nic „nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 8,35.39).
Dzisiaj wspólnota Kościoła krakowskiego raduje się ze złotego jubileuszu kapłaństwa grona swoich zasłużonych kapłanów. Dokładnie pięćdziesiąt lat temu, w niedzielę 17 czerwca 1962 roku, młody biskup, wikariusz kapitulny Karol Wojtyła, przez nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną udzielił im święceń prezbiteratu. (…) W ten sposób nasi dzisiejsi Jubilaci stali się pierwszą grupą kapłanów, których święcenia związały na zawsze z błogosławionym Janem Pawłem II. To on im wyznaczał kolejne placówki duszpasterskie oraz zadania w Archidiecezji Krakowskiej, a potem patronował ich kapłaństwu jako Zastępca Chrystusa na ziemi i Piotr naszych czasów.

Fragment homilii wygłoszonej z okazji Jubileuszu
50-lecia kapłaństwa, Katedra Wawelska, 17 czerwca 2012 r.