Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Prawo miłości

ks. abp Józef Michalik

Mówienie o miłości to nie jest sprawa krucha, to nie jest sprawa błaha. Niebezpieczeństwo dzisiejszego świata polega na tym, że próbuje się wmówić nam, że grzech nie jest grzechem, że zło nie jest złem, że to nie Pan Bóg wyznacza drogi człowiekowi, że nie Pan Bóg wpisał w nasze serca prawo rozróżniania dobra i zła, i tęsknoty za dobrem. Nie, to jest zafałszowywanie prawdy. Każdy z nas, dzięki Bożej łasce, dzięki temu, że mamy sumienie od Boga, każdy z nas ma wpisane prawo miłości. I jeśli nie będzie go realizował, będzie nieszczęśliwy. Tylko chodzi o to, żeby ta miłość była prawdziwa. (…) Dziś manipuluje się tak słowem „miłość”, jak i samą miłością. (…) W dzisiejszych czasach nie możemy prowadzić wielkich bojów o małe sprawy, bo potrzeba zaangażowania w boje o wielkie sprawy, jak sprawy porządku wiary, której serce i rozum pomaga. (…) Wiara jest przedsionkiem nieba, bo jeśli nie nauczymy się teraz obcować z Bogiem, to nie będziemy w stanie po śmierci. (…) Chrześcijańskie serce powinno być Sercem Jezusowym, sercem otwartym, oddającym, bezinteresownym, uprzedzająco życzliwym, gotowym do przebaczenia.

Fragment homilii wygłoszonej w Radymnie, 15 czerwca 2012 r.