Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (31)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

„Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta… Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze… I powątpiewali o Nim” (Mk 6,1–3).
Pan Jezus idzie przez wieki i naucza. Głosi prawdę o miłosiernym Ojcu, o sobie, Wcielonym Synu Bożym, o Duchu Świętym. Głosi Ewangelię o godności człowieka, o wieczności, o łasce i grzechu, o świętości małżeństwa i rodziny. Wiara w Jego słowo, zaufanie Jego obietnicom przeplata się z powątpiewaniem. W Nazarecie „dziwił się ich niedowiarstwu” (Mk 6,6). Niedowierzanie Jego nauce, mocy i miłości szczególnie dotyczy dziś małżeństwa i rodziny, Wszystkie najważniejsze prawdy o świętości małżeństwa i rodziny, wszystkie podstawowe zasady moralne, dotyczące trwałości małżeństwa, świętości życia, wierności małżeńskiej, czystości przedmałżeńskiej zostały podważone, a nawet odrzucone, jako nienowoczesne, zbyt trudne i ograniczające wolność człowieka.
Tak jak Bóg wybrał Ezechiela i powiedział do niego: „posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg” (Ez 2,4), podobnie dziś wybiera apostołów, aby w imieniu Chrystusa przypominali: „Tak mówi Pan Bóg”. Szczególne zadania stawia Chrystus Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, ale głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem nie tylko duchownych, lecz także i świeckich.
„Słuchałem Tego, który do mnie mówił” (Ez 2,2). Słuchamy Bożego głosu dla siebie, dla realizacji swojego powołania, ale także dla bliźnich. Potrzebna jest uczniom Chrystusa odwaga i pokora, by z mocą i szacunkiem dla wolności drugiego człowieka przybliżać Boże słowo, które uświęca i prowadzi do nieba. Głosimy Ewangelię, świadomi własnej słabości. Przypominamy wątpiącym: „Moc… w słabości się doskonali… Ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,9.10). Głosimy Boże wymagania i obietnice Bożej łaski, która nas nieustannie wspomaga.
„Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka… jest tylko wówczas możliwe, gdy czuwa nad nim Ten Jeden, który sam jest dobry (por. Mk 10,18)” – bł. Jan Paweł II, Koszalin, 1 czerwca 1991 r.).
Propozycja postanowienia
Co mówię tym, którzy powtarzają pogląd, że nie zgadzają się z biskupami, gdy głoszą oni nienowoczesne, ale przecież moralne zasady dotyczące małżeństwa i rodziny?