Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Otworzyć serca na tajemnicę

ks. abp Józef Michalik
PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, METROPOLITA PRZEMYSKI
Trzeba otworzyć serce na tajemnicę, na misterium przyjścia Boga. To jest moment, kiedy Bóg postanowił przemówić do człowieka na sposób ludzki, postanowił do nas, ludzi, mówić naszym językiem, zbawić nas na ludzki sposób. Przyjęcie tego przesłania Bożego to znak wrażliwości, ale i okazja do umocnienia, do przyjęcia dodatkowej siły, do wyzwolenia tych sił, które nasz Stwórca złożył w każdym z nas. Pan Jezus rodzi się w stajence betlejemskiej, w warunkach bardzo trudnych, na marginesie miasta, rodzi się jednak w atmosferze miłości rodzinnej. Maryja, Józef to bardzo prości, zwyczajni ludzie, którym Bóg największe dzieło zbawienia powierza z zaufaniem. I na tych ludziach Bóg się nie zawiódł. Może to i do nas skierowane przesłanie, że mamy jakiś cel w życiu, możemy go odszukać.
Fragment telewizyjnego orędzia Bożonarodzeniowego,
24 grudnia 2011 r.