Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Boży pokój


Przychodzący na ziemię Syn Boży otrzymał proroczy tytuł Księcia Pokoju (por. Iz 9,5). Odniósł bowiem zwycięstwo nad złem, które może zawładnąć sercem człowieka, stając się zarzewiem konfliktu, nienawiści i przemocy. Jezus pojednał człowieka z Bogiem i otworzył przed każdym człowiekiem szansę uzdrowienia własnego serca, uwolnienia go od mrocznych warstw egoizmu i wrogości wobec innych. Do zgromadzonych w Wieczerniku uczniów Chrystus powiedział: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka” (J 14,27). Boży pokój to nie tylko brak wojen i konfliktów czy zawieszenie broni. Boży pokój gości w pierwszym rzędzie w sercu człowieka, pojednanego z Bogiem i bliźnimi.
Fragment homilii, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, 1 stycznia 2012 r.