Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Krzyż jest oparciem

ks. abp Józef Michalik

Nigdy nie jest za późno. Czy jesteśmy młodzi, czy jesteśmy starsi, czy jesteśmy już pochyleni nad grobem. Jeszcze można obudzić miłość do Jezusa, do ludzi, czystą, piękną; jeszcze można oczyścić serce, otworzyć serce na Boga, który jest Miłością. (…)
Jeśli naprawdę zaufam Chrystusowi, mam się na kim oprzeć. Dziś często ludzie gubią hierarchię wartości, a przez to tracą poczucie sensu życia. Dla wszystkich oparciem może być Krzyż, jeśli potrafią go przyjąć z wiarą i miłością. Jeśli potrafimy skorzystać z tej łaski Krzyża, nie tylko nasze grzechy przestają istnieć, ale otrzymujemy szansę rozwoju naszego człowieczeństwa. (…)
Dzięki śmierci na Krzyżu wszystko jest możliwe. Chrystus pokonał szatana. Przeżyjmy tę dobę modlitwy, krzepiąc się mocą Chrystusowej łaski, krzepiąc się szansą na odrodzenie, na umocnienie, na piękniejsze człowieczeństwo, na piękniejszą miłość. Jeśli będziemy mieli wiarę, ta hierarchia wartości oparta na Krzyżu pomoże przetrwać, nie złamiemy się, nie zginiemy w grzechu, który chce nas zniszczyć.

Fragment homilii wygłoszonej w Sanktuarium Matki Nowego Życia w Zagórzu, 26 czerwca 2012 r.