Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Odpowiedzialność za Kościół

ks. abp Józef Michalik

Maryja jest stale obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ona idzie razem z nami, prowadzi nas w pielgrzymce wiary. (…) Gdy Maryi braknie sił, miłość swoją okazuje bólem i płaczem. Te łzy mogą zmiękczyć serce człowieka. Może jeden żal za grzechy, nawrócenie, których było tyle potem, cierpienie ofiarowane jako wynagrodzenie, odwróciło nieszczęścia, przywróciło opiekę Bożą nad całym narodem, nie tylko nad Lublinem. (…) Były środowiska, które oskarżały prymasa Wyszyńskiego i Episkopat Polski, że jest za bardzo maryjny i ludowy. Pomylili się. Nie ma Kościoła Jezusowego bez Maryi, bez Matki, nie ma pobożności chrześcijańskiej prawdziwej bez pobożności maryjnej. My mamy pełnić wolę Bożą do końca, jak Ona. (…) I dziś są środowiska w samym Kościele, które chciałyby na swój sposób reformować Kościół, bo nie idzie w tym kierunku, który im odpowiada. (…) Dziś to jest ważne wyzwanie. Dziś przyszła epoka laikatu. W Kościele i Polsce o przyszłości zdecyduje laikat. Nie zrobią tego biskupi. Musi w każdym chrześcijaninie obudzić się odpowiedzialność za Kościół, za Chrystusa, cześć Maryi.
Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w 63. rocznicę „cudu łez” na obrazie Matki Bożej w Archikatedrze Lubelskiej, 3 lipca 2012 r.