Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

KS. ROMAN SŁAWEŃSKI

Siedemnasty tydzień zwykły 30 VII–4 VIII 2012
Jr 13,1–11; Mt 13,31–35
Słowo Boże: Przewrotny ten naród odmawia posłuszeństwa moim słowom, postępując według swego zatwardziałego serca; ugania się za obcymi bogami, by im służyć i oddawać cześć, niech więc się stanie jak ten pas, który nie nadaje się do niczego.
Nie łudźmy się. Wszelki ludzki sprzeciw wobec Bożego prawa będzie miał swój kres. I wszelka ludzka pycha zostanie zniszczona. Niech nas nie mami powszechność lekceważenia Bożych przykazań i wyniosłość tych, którzy zapomnieli o Stwórcy. Jedno jest pewne: wszelki czyn podjęty wbrew woli Boga obróci się w nicość.
Modlitwa dnia: Boże, Obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte, spraw w swoim wielkim miłosierdziu, abyśmy pod Twymi rządami i Twoim przewodnictwem dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra wieczne.
Wtorek
Jr 14,17–22; Mt 13,36–43
Słowo Boże: Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie! Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały! Pamiętaj, nie zrywaj swego Przymierza z nami!
Modlitwa skruchy to codzienny chleb człowieka wierzącego. Nie można w pokoju serca zakończyć dnia, jeśli zapomnimy ze skruchą pochylić swą głowę przed Stwórcą. Być może istnieje sto przyczyn, dla których Bóg miałby prawo zerwać z nami przymierze chrztu. A jednak tego nie czyni. Mozolnie odnawia je, ilekroć o to prosimy.
Modlitwa dnia: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale.
Środa
Jr 15,10.16–21; Mt 13,44–46
Słowo Boże: Jeśli się nawrócisz, dozwolę, byś znów stanął przede Mną… Uczynię z ciebie dla tego narodu niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo jestem z tobą, by cię wspomagać i uwolnić.
Trzeba Boga prosić o odwagę, by bez wahania przeciwstawiać się tym, którzy czynią zło. To najważniejsza obietnica Stwórcy: będzie dla nas wybawicielem z rąk złoczyńców, to znaczy nie tyle uchroni naszą fizyczność, ile nie dopuści, byśmy zeszli na drogę złoczyńców. I to jest najcenniejsza obrona, która chroni nas przed unicestwieniem.
Modlitwa dnia: Boże, Ty nieustannie dajesz swojemu Kościołowi nowe przykłady życia chrześcijańskiego, spraw, abyśmy naśladowali świętego Alfonsa Marię w apostolskiej gorliwości i razem z nim osiągnęli nagrodę w niebie.
Czwartek
Jr 18,1–6; Mt 13,47–53
Słowo Boże: Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku”.
W zdrowiu i pomyślności łatwo o złudzenie, że to sobie zawdzięczamy odnoszone sukcesy. W utrapieniu i klęsce łatwo nam oskarżać Boga za brak troski o nasze sprawy. A przecież Bóg jest Stwórcą, świętym Garncarzem, który kieruje naszym losem. Nie czyni tego w konwencji zabawy. Każdy Jego czyn wypływa z nieskończonej miłości. Kiedyś pozwoli nam zobaczyć ją w pełni.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym Kapłanem, spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie Krwią swoją, z uczestnictwa w Ofierze eucharystycznej czerpał moc płynącą z Jego Krzyża i Zmartwychwstania.
Piątek
Jr 26,1–9; Mt 13,54–58
Słowo Boże: Stań na dziedzińcu domu Pana i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, którzy przychodzą do domu Pana oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci im oznajmić; nie ujmuj ani słowa.
Bóg w pierwszym rzędzie zwraca się do tych, którzy jeszcze przychodzą do Jego domu. Do tych, którzy przychodzą do kościoła. Ich obecność w świętym miejscu nie jest bynajmniej gwarancją, że wszystko jest w porządku. Ale okazanie zainteresowania sprawami Boga rodzi nadzieję, że przyjmą głos swego Pana, że zrozumią wezwanie Stwórcy i wkroczą na drogę prawości. A Bóg chętnie okaże miłosierdzie.
Modlitwa dnia: Panie, nasz Boże, ukształtuj nas na podobieństwo Serca Twojego Syna i rozpal Jego miłością, abyśmy upodobnieni do Niego stali się na wieki uczestnikami odkupienia.
Sobota
Jr 26,11–16.24; Mt 14,1–12
Słowo Boże: „Jeremiasz zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu…”. Jeremiasz zaś rzekł: „Pan posłał mnie… Teraz więc zmieńcie swoje postępowanie i swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana…”.
Nie pierwszy to i nie ostatni sprawiedliwy sługa Pana, skazywany na odrzucenie, wyszydzenie, a nawet śmierć z powodu wierności słowu Bożemu. W obliczu bezpośredniego zagrożenia prorok pozostaje głosicielem prawdy Bożej. Jest sługą Najwyższego i heroldem Jego praw. Prośmy o łaskę pozostawania rzecznikami spraw Bożych wobec ludzi, których spotykamy na co dzień.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jana Marię godną podziwu gorliwością apostolską, spraw, abyśmy za jego przykładem i wstawiennictwem przez chrześcijańską miłość zyskiwali dusze braci dla Ciebie i razem z nim osiągnęli wieczną chwałę.