Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Warto być dobrym

ks. abp Józef Michalik

Warto być uczciwym człowiekiem. To zawsze przynosi owoc, chociaż nieraz człowiek nie jest tego świadomy. (…) Niejeden chłopak, niejedna dziewczyna, niejeden człowiek się zmaga i zastanawia, czy warto być uczciwym, czy warto się zachować godnie, tak jak naucza Kościół i Chrystus. Kolega i koleżanka robią to, czy tamto, mają pozorną przyjemność, wzięcie i popularność, a ja? Właśnie warto! Bo nieraz twój dobry czyn, twoja postawa, jest bardzo potrzebna, byś uratował więcej niż wiesz. Bo niekiedy w oparciu o to jedno słowo, jak ziarno wrzucone w serce, da moc temu człowiekowi i wyda potem owoc. (…) Trzeba walczyć ze swoimi „pochyleniami”, którymi są ludzkie słabości. Każdy, kto jest krytyczny wobec siebie, dostrzega je. (…) Czy przeczytałeś cztery Ewangelie? Kto z was czyta pismo religijne? A jest ich przecież tak wiele, żeby doskonalić swoją wiedzę religijną. Jeśli będziesz zasiewał pole plewami, nic nie wyrośnie, musisz ziarno mieć, wiara twoja musi mieć ziarno prawdy. (…) Przestrzegam także przed wiarą w horoskopy czy wróżki i bezkrytyczne poddawanie się takim przepowiedniom. Taka łatwowierność często przynosi nieszczęścia.

Fragment homilii wygłoszonej do uczestników
25. Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej, 24 lipca 2012 roku