Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Błogosławiona od Krzyża

Ks. bp Tadeusz Rakoczy Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej

W tym roku przypada 70. rocznica śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Jest to bez wątpienia postać wyjątkowa, o czym świadczy jej bogaty życiorys. Urodziła się w 1891 roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie kupców. (…) Edyta jako młoda kobieta, świadomie odrzuciła wiarę. Była osobą inteligentną, pełną wielkich ideałów, dlatego nieustannie szukała prawdy. (…) Stopniowo dojrzewała do przyjęcia wiary chrześcijańskiej. Na początku 1922 roku Edyta Stein przyjęła chrzest w Kościele katolickim. (…) Często zapraszana przez organizacje i stowarzyszenia katolickie, głosiła liczne prelekcje w wielu niemieckich miastach i poza granicami. Mówiła o roli i powołaniu kobiety w społeczeństwie i Kościele, o wychowaniu poprzez miłość i wiarę, o roli szkół katolickich, a miało to miejsce w czasach coraz silniejszych napięć ideologicznych i walki z Kościołem. W roku 1933 (…) zdecydowała się wstąpić do Karmelu w Kolonii. (…) Wybrała imię zakonne Teresa Błogosławiona od Krzyża. (…) W sierpniu 1942 roku została w klasztorze Karmelitanek w Echt – razem ze swoją siostrą Różą – aresztowana i przetransportowana do Auschwitz, gdzie zginęła z innymi więźniami swojego narodu w komorze gazowej. Jest współpatronką Europy.

Fragment Słowa Pasterskiego na obchody 70-lecia śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), Patronki Europy, 31 lipca 2012 r.