Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Źródła jedności Kościoła

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Drodzy pielgrzymi, wyrażając Bogu wdzięczność za pontyfikat Jana Pawła II, a także za dar jego świętości, potwierdzonej uroczyście aktem jego beatyfikacji 1 maja ubiegłego roku, myślimy o osobistym powołaniu każdej i każdego z nas. Do każdego Chrystus kieruje zaproszenie, które skierował do Szymona Piotra w tym miejscu: „Pójdź za Mną” (J 21,19). Realizujemy nasze powołanie w konkretnej sytuacji i stanie życia – w kapłaństwie i życiu zakonnym, w małżeństwie i życiu rodzinnym. Do każdego z nas należy dawać świadectwo Jezusowi i Jego Ewangelii przez osobiste i święte życie, przez zaangażowanie w sprawy Boże i w sprawy człowieka. (…) Szczególnie powinniśmy sobie wziąć do serca wezwanie Apostoła Pawła do jedności. „Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie” (…). Oto najgłębsze źródła jedności Kościoła, zakotwiczonego w Bogu. Zadaniem nas wszystkich jest strzec tej jedności, pogłębiać ją i umacniać, zwłaszcza w kontekście tylu prób jej podważania, banalizowania i spłycania istoty Kościoła i jego misji.

Fragment homilii wygłoszonej w Tabgha’li,
22 kwietnia 2012 r.