Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (36)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Małżeństwo i rodzina często są nazywane Kaną. Tam Jezus wraz z uczniami uczestniczył w weselu w Kanie Galilejskiej „I była tam Matka Jezusowa” – zapisał Ewangelista św. Jan (J 2,1).
Polską Kaną nazywamy Jasną Górę. Do tego Sanktuarium Matki Bożej przybywają pielgrzymi z kraju i z zagranicy przez cały rok. Ale szczególnie w sierpniu na Jasną Górę udają się setki tysięcy, w tym bardzo wielu pieszych pielgrzymów. Niektórzy idą pieszo przez trzy tygodnie. Spotykamy osoby, które co roku uczestniczą w pieszej pielgrzymce. Traktują swój udział jako rekolekcje, pokutę, prośbę w różnych intencjach. Piesze pielgrzymki są wielkim świadectwem wiary dla wszystkich, którzy widzą trud i poświęcenie pielgrzymów. Każdy pielgrzym mówi o swej wierze i zachęca wszystkich, by stawiali sobie pytanie o własną wiarę.
W czasie wesela zabrakło wina. Maryja powiedziała do Jezusa: „Nie mają już wina (J 2,3). Matka Najświętsza zauważa każdy brak, każde cierpienie uczniów Chrystusa i przedstawia ich prośby swemu Synowi. Z ufnością i pokorą przynoszą wierni przed Jasnogórski Obraz wszystko, co jest trudne i bolesne w ich życiu i w życiu ich rodzin.
Maryja powiedziała w Kanie do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Ona zachęca, szczególnie na Jasnej Górze, do słuchania Pana Jezusa i do posłuszeństwa Jego poleceniom.
Pan Jezus powiedział sługom: „Napełnijcie stągwie wodą” (J 2,7). W każdej sytuacji powinniśmy się zastanowić, co do nas należy i co jesteśmy w stanie uczynić. To, co przekracza nasze możliwości, przedstawiajmy Bogu i wstawiennictwu Matki Bożej.
Pan Jezus uczynił cud – zamienił wodę w wino. Na Jasnej Górze wierni doświadczają wielu cudów, szczególnie duchowych. Wracają umocnieni, gotowi do pojednania, z odnowioną – jak uczniowie w Kanie – swoją wiarą.
„O jakże bardzo pragnę, aby… rodzina nie przestawała być Bogiem silna… Modlę się o to z wami słowami Apelu Jasnogórskiego” (bł. Jan Paweł II, Jasna Góra, 5 czerwca 1979 r.).

Propozycja postanowienia
Czy odmawiamy Apel Jasnogórski: sami, w rodzinie, dzięki radiu lub telewizji?