Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Nie możemy zamieniać credo na „my sądzimy”

Ks. Biskup Edward Dajczak Ordynariusz Koszalińsko-Kołobrzeski, współtwórca przystanku Jezus

Największym problemem, z jakim się dziś borykamy w społeczeństwie, to rozbite rodziny, co raczej nie wynika ze złej woli małżonków, bo nikt nie chce „przegrywać miłości”, tylko z przekłamania współczesnej moralności. Absurd ustawodawstwa polega na tym, że chce się karać za klapsa, a nie ma żadnej odpowiedzialności za rozwód, podczas gdy trauma po rozwodzie pozostaje w dzieciach nawet całe życie.
(…) Odeszliśmy już od postrzegania życia jako daru i to jest poważny problem, który nie dotyczy tylko in vitro, bo całej koncepcji życia. Kościół staje w obronie każdego poczętego dziecka. Ponieważ metoda ta zakłada eliminację zbędnych embrionów, to zawsze Kościół powie „nie”, nawet jak jest to dla kogoś niewygodne. Stanowisko Kościoła jest wystarczająco wyjaśniane, szczególnie w różnych publikacjach i na łamach prasy katolickiej, ale w pozostałych mediach brakuje przychylności. Zostaje nam tylko wybór sumienia, a ponieważ współczesny świat zasadniczo odrzuca Dekalog jako fundament moralności i wyrokuje według głosowania, więc nie raz będziemy stawać przed dylematami moralnymi. Nie możemy zamieniać credo na „my sądzimy”, przed czym przestrzega nas też papież Benedykt XVI.

Fragment wypowiedzi nt. inicjatyw ewangelizacyjnych w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, 14 sierpnia 2012 r.