Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Niepokoić i budzić sumienia

ks. abp Józef Michalik

Pytanie o polską wieś to pytanie: co z tą Polską. (…) Prawdziwą biedą polskiej wsi, polskiego narodu i polskiego Kościoła nie jest to, że mamy skromne warunki życia, bo człowiek zawsze musi się zmagać z różnymi trudnościami. Prawdziwą biedą polskiej wsi są ludzie duchowo chorzy, to zniechęcenie, brak wyciągnięcia dłoni do drugiego człowieka, brak stanięcia w prawdzie, jest ten prywatny interes, prywata, że tylko o mnie mi chodzi. (…) Zdrowy polski rolnik, prawdziwy chrześcijanin na naszej ojczystej ziemi nigdy nie był sam. Miał otwarte drzwi dla gościa, otwarte serce dla pukającego sąsiada. Akceptacja egoizmu zarówno w naszym prywatnym, sąsiedzkim życiu, jak i w życiu publicznym, w tym akceptacja nadużyć i korupcji na ogólnopolską skalę musi niepokoić, musi budzić sumienia, stawiać pytanie: co dalej? (…) Żadna sytuacja ekonomiczna nie uratuje emerytur w przyszłości, jeśli nie będzie rąk do pracy, jeśli zaniknie miłość do polskiej ziemi. Będzie tak także wtedy, gdy zaniknie poczucie honoru, godności i wolności, jaką daje praca na roli.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Jasnogórskich Dożynek,

Częstochowa, 2 września 2012 r.