Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (39)

Bp Jan Szkodoń Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

Ewangelia wciąż przypomina pytanie, jakie postawił Pan Jezus swoim uczniom: „Za kogo uważają Mnie ludzie?… A wy za kogo Mnie uważacie?” (Mk 8,27–29). Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Mesjaszem”.
Jezusowe pytanie idzie przez historię. Sercem, wiarą, słowami, życiem odpowiadają na to pytanie poszczególni ludzie, rodziny, narody.
Po wyznaniu wiary Piotr i inni uczniowie usłyszeli od Pana Jezusa, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr nie mógł tego zrozumieć i „zaczął Go upominać” (w. 32). Wtedy usłyszał mocne słowa: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (w. 33).
Każdemu chrześcijaninowi, każdej rodzinie grozi postawa wyrażona w słowach Pana Jezusa: „nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Jeśli Bóg przestaje być najważniejszy w życiu rodziny i jeśli Jego słowo nie jest decydujące, liczy się przede wszystkim zysk, opinia ludzka, dążenie do omijania wyrzeczenia i ofiary. A Pan Jezus uczy, jaka jest Ewangelia krzyża: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, ten je zachowa” (w. 34–35). Co to znaczy „tracić”, „zyskać” w życiu małżeńskim i rodzinnym, w sprawie zdobywania pieniędzy, w przezwyciężaniu konfliktów, w obronie trwałości małżeństwa, trzeźwości, w przestrzeganiu zasad etyki seksualnej?
„Za kogo Mnie uważacie?” i „Co jest zyskiem, zwycięstwem, a co przegraną?” – te pytania są ze sobą związane.
Wspomnieć warto słowa św. Jakuba: „Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie” (Jk 2,17). I słowa Psalmisty: „Będę chodził w obecności Pana” (Ps 116,9). Co znaczy – w życiu codziennym rodziny – chodzić w obecności Pana?
„Do prawdziwej miłości wychowuje się … wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie” (bł. Jan Paweł II, Kielce, 3 czerwca 1991 r.).

Propozycja postanowienia
Co znaczy, że rodzice mają wyznawać wiarę w Chrystusa wobec własnych dzieci?