Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Atmosfera wiary

ks. abp Józef Michalik

Człowiek uczy się wiary przez znaki. Nawiązuje kontakt z Bogiem Nieskończonym, który jest Duchem, ale my, jako ludzie nawiązujemy kontakt z Bogiem przez znaki. I Pan Bóg daje nam te znaki. Wielkim znakiem jest Wcielony Boży Syn. Jezus – Człowiek jest tym wielkim znakiem miłości, że Bóg nawet wobec największego grzesznika nigdy nie cofa swego miłosierdzia, jeśli ten człowiek się do Niego zwraca. Dlatego przyjmijcie ten krzyż dzisiaj, z tego kościoła, który zawiesicie w domach jako znak szczególnej wiary, wyznania, szczególnej mocy, którą wprowadzacie do swoich domów i rodzin, który niech będzie wyznacznikiem, ale i źródłem błogosławieństwa i łaski dla wszystkich. Także dla tych, za których będziecie się modlić pod tym krzyżem.
Wielkość człowieka to pokonywanie siebie, to praca nad sobą, to odwoływanie się do Krzyża. Każda spowiedź, każdy żal za grzechy, każda Komunia Święta to odrodzenie. (…) Próbujmy wprowadzać innych w tę atmosferę wiary. Obdarowujmy ich tym, co najlepsze, a więc wiarą, pragnieniem życia wiecznego.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św.
w parafii św. Piotra i Jana z Dukli, Krosno, 4 IX 2012 r.