Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa Życia

NIEDZIELA:
Jon 3,1–5.10; 1 Kor 7,29–31; Mk 1,14–20

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

Domonico Ghirlandaio, Jezus powołuje apostołów Piotra i Andrzeja

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.
Rozważanie
To zdumiewa: dlaczego „natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”. Nie chodzi tu o słowo natychmiast, bo zwykle w szybkim tempie podejmujemy wiele decyzji i mnóstwo rzeczy robimy spontanicznie. Sedno w tym, że ktoś natychmiast poszedł za Nim. Śpieszymy się, by zdążyć z zakupami, by na czas być w pracy, by wyjechać, by wpaść do znajomych… Lecz ile ociężałości wykazujemy w sprawach Boga, w posłuszeństwie Bożym przykazaniom, na drodze za Chrystusem. Ta opieszałość może okazać się niebezpieczna.

rs