Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Z nauczania Ojca Świętego

Jubileusz 20-lecia „Źródła”

[pullquote]
Podczas audiencji ogólnej w auli Pawła VI, 11 stycznia br., do Polaków Ojciec Święty powiedział:
Witam obecnych tu Polaków. Kiedy z Jezusem wchodzimy do Wieczernika i, należycie przygotowani, przystępujemy do stołu Pańskiego, uświadamiamy sobie, że udział w Eucharystii, niezbędny dla życia chrześcijańskiego, jest równocześnie szkołą i punktem kulminacyjnym naszej modlitwy. Zjednoczeni z Chrystusem, przez Niego, z Nim i w Nim, w jedności Ducha Świętego oddajemy chwałę Ojcu.
Niech Bóg wam błogosławi!
[/pullquote]W tym roku Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” obdchodzi jubileusz 20-lecia istnienia. Pierwszy numer naszego czasopisma ukazał się 5 stycznia 1992 roku. Pisaliśmy wówczas na pierwszej stronie: „W imię Boże pragniemy rozpocząć nasze spotkania z Wami, Drodzy Czytelnicy, za pośrednictwem nowego tygodnika katolickiego. W rodzinie i przez rodzinę osiąga człowiek pełnię swej ludzkiej i chrześcijańskiej dojrzałości, dlatego troska o rodzinę jest przejawem troski o człowieka, o Ojczyznę i o Kościół”.
Ówczesny Metropolita Krakowski ks. kard. Franciszek Macharski błogosławił nam słowami: „Biorę do rąk tygodnik Źródło i daję go do rąk Wam, rodzin katolickich! Ma on ułatwić dostęp do Bożej mądrości, a ta mądrość Wam pomoże stawiać pytania i odpowiadać na nie: kim jesteśmy, jak być sobą, jak żyć, by nie zmarnować szczęścia”.
Z okazji jubileuszu 20-lecia „Źródła” obecny Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz przyjął na audiencji zespół redakcyjny TRK „Źródło” i na zakończenie spotkania udzielił redaktorom pasterskiego błogosławieństwa oraz skierował do nas list.
Wam Drodzy Czytelnicy dziękujemy za wierność naszemu tygodnikowi, modlitwę i wszelką pomoc. Prosimy o dalsze życzliwe przyjmowanie, współredagowanie i propagowanie „Źródła”.

Redakcja

Zespół redakcyjny „Źródła” na audiencji u ks. kard. S. Dziwisza