Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Harcerstwo to nauka życia

Ks. Bp Roman Marcinkowski Biskup Pomocniczy Płocki

Harcerstwo kształtowało wspaniałych ludzi, bohaterów, ojców i matki. Uczy ono, że cokolwiek się robi, trzeba to robić porządnie. Jest nade wszystko nauką życia, szkołą zaradności, odpowiedzialności i mądrości. W harcerstwie można się uczyć, jak być człowiekiem pewnym siebie, takim, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji. (…) Kto czuwa, ten stara się być człowiekiem sumienia, nie zniekształca rzeczywistości, odróżnia dobro od zła i ze zła chce się poprawić. Czuwanie, to także dostrzeganie drugiego człowieka, miłość bliźniego i solidarność z innymi.
W stulecie harcerstwa dziękujemy, że ono powstało, że mimo różnych czasów trwało, że dawało zdolność bycia „solą ziemi i światłem świata”. Harcerze są dziś potrzebni Polsce i Europie, bo wielu nie wie, gdzie jest prawda i fałsz, kultura i chamstwo, uczciwość i nieczyste interesy. Wy wiecie, „co jest w życiu najważniejsze i za co warto życie dać”. (…) Harcerski sztandar jest nośnikiem idei, kultury i troski. Jest jak osoba, którą się honoruje. Na sztandarze składa się pocałunek, który jest wyrazem miłości. Na sztandar się przysięga – jak na osobę. Kto chce zniszczyć ideę i wartości, ten chce zniszczyć sztandar.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w bazylice katedralnej w Płocku, w czasie XXI Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP, 22 września 2012 r.