Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Różaniec drogą rozwoju wiary

ks. abp Józef Michalik

Różaniec jest taką modlitwą, która wymaga wytrwałości. To jest modlitwa wytrwałego medytowania poszczególnej tajemnicy dotyczącej Matki Najświętszej czy Pana Jezusa. To bardzo prosta modlitwa, która przez swoją prostotę prowadzi do głębokiego kontaktu z Panem Bogiem. Nie zniechęcajmy się rozproszeniami, bo Duch Święty i tak kształtuje serce. (…) Różaniec wprowadza nas w życie duchowe i pogłębia je. Budzi w nas potrzebę kontaktu z Bogiem, medytacji, rozważania. Nieważne, że czasem umknie uwaga, bo my rozważamy tajemnicę, której poświęcona jest ta modlitwa. Razem z Maryją Duch Święty uzupełnia moje roztargnienia, ale jednak mówię, wchodzę w kontakt, Duch Święty zaczyna pracować w moim sercu. (…) Różaniec jest wielką drogą rozwoju wiary i umocnienia we współczesnych czasach. Biorąc różaniec do ręki, trwajmy na tej modlitwie, uczmy tej modlitwy. Jesteśmy potrzebni jako słudzy Maryi, w jedności z Nią przez wierność różańcowi. Matka Najświętsza Różańcowa jest drogą do nawróceń, do pokonania szatana.

Fragment homilii wygłoszonej podczas
Pielgrzymki Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych
w Wielkich Oczach, 22 września 2012 r.