Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Tydzień liturgiczny

Ks. Roman Sławeński

Dwudziesty ósmy tydzień 15–20 X 2012
Poniedziałek
Ga 4,22–24.26–27.31–5,1;
Łk 11,29–32
Słowo Boże: Niewiasty te wyobrażają dwa przymierza: Jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar. Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
Górne Jeruzalem to Kościół. Jesteśmy dziećmi Kościoła. Zwykło się mówić, że jesteśmy dziećmi naszych czasów. To znaczy, że nasze myślenie i nasza wrażliwość odzwierciedlają duchowy klimat, w jakim żyjemy. To dzieje się jakby poza naszą decyzją. A przecież nasze zadanie jest inne. Winniśmy odzwierciedlać myślenie i wrażliwość Kościoła. To nie stanie się jednak bez mozolnej pracy przez całe życie.
Modlitwa dnia: Boże, Ty przez swojego Ducha natchnąłeś świętą Teresę od Jezusa, aby wskazywała Kościołowi drogę do doskonałości, spraw, abyśmy się karmili duchową nauką i zapalili się pragnieniem prawdziwej świętości.
Wtorek
Ga 5,1–6; Łk 11,37–41
Słowo Boże: My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
W program chrześcijańskiego życia wpisane jest wezwanie, by zerwać z niedobrą przeszłością. Tu nie chodzi o proste zapomnienie. Rozwiązanie jest w Chrystusie. Trzeba Jemu wszystko oddać i wciąż na nowo – dosłownie każdego dnia – oddawać. Pośród codziennych zmagań możemy mieć pewność, że Jezus nas prowadzi. Dlatego spodziewamy się sprawiedliwości, czyli usprawiedliwienia.
Modlitwa dnia: Wszechmogący i miłosierny Boże, dzięki Twoim natchnieniom święta Jadwiga usilnie zabiegała o pokój i pełniła dzieła miłosierdzia, udziel nam swojej łaski, abyśmy za jej przykładem starali się o pokój i zgodę między ludźmi i służyli Tobie w cierpiących niedostatek.
Środa
Ga 5,18–25; Łk 11,42–46
Słowo Boże: Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie (…). A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami…
Teraz należałoby zrobić rachunek sumienia: czy pragniemy owoców Ducha Świętego? Czy pozwalamy Duchowi Bożemu działać w naszym sercu? Czy wymienione przez Apostoła owoce Ducha ujawniają się w naszej codzienności? „Przeglądając się” w tych słowach jak w lustrze możemy odkryć ogrom pracy, jaka nas czeka, by dobrze ukształtować swoją osobowość według wzoru, który daje Pan.
Modlitwa dnia: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, aby świadectwo męczenników było ozdobą całego Kościoła, spraw, aby sławne męczeństwo świętego Ignacego z Antiochii, przez które zasłużył na wieczną chwałę, było dla nas źródłem męstwa w wierze.
Czwartek
2 Tm 4,9–17a; Łk 10,1–9
ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY
Słowo Boże: Weź Marka i przyprowadź ze sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. (…) W pierwszej mojej obronie nikt nie stanął przy mnie, ale mię wszyscy opuścili… Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie…
Różne etapy naszej drogi życiowej możemy przechodzić bez oglądania się na innych. Ale wystarczy jedna „słabsza” chwila, by odczuć cały ciężar utrapienia, i wówczas nie sposób postawić następnego kroku bez pomocy kogoś z zewnątrz. Przyznajmy się wobec siebie, że potrzebujemy pomocy. Umiejmy również wyznać to wobec innych. Proste słowo „potrzebuję cię” głęboko otwiera ludzkie serca.
Modlitwa dnia: Panie Boże, Ty wybrałeś świętego Łukasza, aby przez swoje słowa i pisma objawił misterium Twojej miłości do ubogich, spraw, niech Twoi wyznawcy mają jedno serce i jedną duszę, a wszystkie ludy niech oglądają Twoje zbawienie.
Piątek
Ef 1,11–14; Łk 12,1–7
Słowo Boże: W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie.
Dla Żydów to było rewolucyjne stwierdzenie: przez Chrystusa poganie również dostępują zbawienia. Dziś Kościół to nowy naród wybrany. Wyjątkowość tego wybrania polega na nieznanym wcześniej uniwersalizmie, bo nikt nie jest wykluczony z możliwości zbawienia. Jeśli dziś jeszcze ktoś jest poza zasięgiem łaski, to jest sprawą nas, wierzących, by przyprowadzić go do Chrystusa. To także moje zadanie.
Modlitwa dnia: Boże, Ty dałeś świętemu Pawłowi, prezbiterowi, niezwykłą miłość krzyża, niech on nam wyprosi Twoją łaskę, abyśmy pobudzeni jego przykładem dźwigali nasz krzyż odważnie.
Sobota
Ef 1,15–23; Łk 12,8–12
Słowo Boże: Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy dla waszego serca…
Uczone traktaty teologiczne, nabrzmiałe ludzkim myśleniem, wydają się być słomą wobec tej mądrości, która zstępuje od Boga i dostępna jest człowiekowi prawdziwie wierzącemu. Nie żałujmy wielu współczesnych głosów, miłych dla ucha, dostarczających przyjemnych doznań – ich żywot jest nader krótki. Ceńmy sobie głos Stwórcy, który wydobywa się z wieczności i nas do wieczności wprowadza.
Modlitwa dnia: Wszechmogący Boże, spraw abyśmy za przykładem świętego Jana Kantego, prezbitera, doskonalili się w umiejętnościach świętych i okazując miłosierdzie wszystkim ludziom, otrzymali od Ciebie przebaczenie.