Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Usłyszeć to, co mówi do nas Bóg

ks. abp Józef Michalik

Sługa Boży Robert Schuman pisał, że „koniecznie trzeba przypominać, iż Europa nie może ograniczać się jedynie do struktur” gospodarczych. Musi ona stać się gwarantem tego wszystkiego, co stanowi o wielkości europejskiej cywilizacji. Jeśli bowiem ograniczyłaby się tylko do dawania pomocy gospodarczej i wojskowej, nie dając przykładu życia opartego na zasadach moralnych, byłoby to nie tylko bezużyteczne, ale wręcz niebezpieczne. Europa nie przetrwa i się nie uratuje, jeśli nie odnajdzie swego sumienia i świadomości własnej odpowiedzialności, jeśli nie powróci do chrześcijańskich zasad solidarności i braterstwa.
(…) Jak często patrzymy na otaczającą nas rzeczywistość w sposób selektywny? Jak trudno nieraz dostrzec i przyjąć rzeczy prawdziwe, a nie zawsze miłe? Jak często chowamy się lub wręcz uciekamy przed prawdą, która nie odpowiada naszej wizji życia i naszym programom? Dlatego tak ważne i pożyteczne są wszystkie nasze spotkania, wszystkie nasze konfrontacje z naszymi zmartwieniami i z naszymi nadziejami na odniesienie sukcesu. Konieczne są ciche rozmowy z Bogiem i z bliźnimi, aby móc usłyszeć także to, co mówi do nas Bóg i każdy człowiek, który jest blisko nas, ale również to, co chcą nam przekazać znaki czasu.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w katedrze w Sankt Gallen, 29 IX 2012 r.