Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Eucharystia – największy skarb

Największy cud

Ostatnia Wieczerza – Juan de Juanes

Eucharystia jest wielkim cudem i wielką tajemnicą naszej wiary. Codziennie na ołtarzach całego świata w tajemniczy sposób dokonuje się niezwykła przemiana – wino zamienia się w Chrystusową Krew, a przaśny chleb w Jego święte Ciało. Chrystus jest rzeczywiście obecny w każdej cząstce przemienionego Chleba i Wina. W każdej cząstce jest cały – jest w niej Jego Ciało, Jego Krew, Jego Dusza i Jego Bóstwo.
Każda Msza św., podczas której ma miejsce ta niezwykła przemiana zwana przeistoczeniem, jest zarówno pamiątką wieczerzy w Wieczerniku, jak i uobecnieniem ofiary, jaka dokonała się na krzyżu, gdzie Chrystus – Baranek Paschalny – został zabity za nasze grzechy.
Eucharystia została ustanowiona w jerozolimskim Wieczerniku. Przed świętem Paschy Jezus nakazał swoim uczniom zorganizowanie w Wieczerniku uroczystej wieczerzy. Wieczorem przyszedł tam z dwunastoma uczniami, obmył im nogi i zasiadł do uczty.
„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje – opisuje św. Mateusz Ewangelista. – Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26–28).
Bł. Jan Paweł II: „Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła”.

(Encyklika Ecclesia de Eucharystia)

Ojciec Święty Benedykt XVI: „Niech udział we Mszy św. będzie dla nas wszystkich upragnionym czasem spotkania z Bogiem”.

(Cytat z katechezy, 26 września 2012 r.)