Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Dawać świadectwo wiary

Ks. bp Grzegorz Kaszak, członek Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny, BISKUP SOSNOWIECKI

Prawdą jest więc, że wiara jest darem pochodzącym od Boga, cnotą nadprzyrodzoną, wlaną przez Niego w człowieka. Ale prawdą jest również to, że wiara jest aktem ludzkim. Człowiek zostaje niejako „pociągnięty” przez Boga, by całym sobą dawać Mu odpowiedź. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza: Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przylgnięcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu (…).
Człowiek wierzący to taki, który zaufał, zawierzył Bogu. Za Katechizmem Kościoła Katolickiego możemy więc powtórzyć: Wiara jest osobowym przylgnięciem całego człowieka do Boga, który się objawia. Obejmuje ona przylgnięcie rozumu i woli do tego, co Bóg objawił o sobie przez swoje czyny i słowa.
Warto zwrócić uwagę na to, jak wiele człowiek zyskuje, gdy wierzy Bogu. Pismo Święte dostarcza nam niezbitych dowodów, świadczących o tym, że cuda, których dokonywał Jezus Chrystus dla dobra ludzi, miały związek z ich wiarą. (…)
Ogłoszony przez papieża Benedykta XVI Rok Wiary ma poprzez różnego rodzaju inicjatywy służyć pogłębieniu i umocnieniu naszej wiary. Ma uświadomić nam, że mamy obowiązek dawać świadectwo wiary innym ludziom, o czym często zapominamy.

Fragment Listu Pasterskiego na inaugurację Roku Wiary w Diecezji Sosnowieckiej, 13 października 2012 r.