Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Owoce Roku Wiary

ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Duchowa droga Roku Wiary ma kilka etapów, wskazanych przez kolejne części Katechizmu Kościoła Katolickiego. Początkiem jest refleksja nad treścią wyznawanej wiary, w drugim etapie koncentrujemy się na przeżywaniu z większą wiarą sakramentów świętych, a następnie, umocnieni słowem i sakramentami, chcemy gorliwiej zachowywać przykazania Boże i odważniej stawać się świadkami Chrystusa w świecie. Ten kierunek działania, wskazany przez kolejne części Katechizmu, jest zgodny z duchem ewangelizacji, która ma za zadanie doprowadzić człowieka do wiary, wprowadzić go w życie sakramentalne i nauczyć żyć na co dzień według Ewangelii. (…)
Liczę na to, że wśród tych wielorakich działań duszpasterskich, podejmowanych w służbie wiary, nie zabraknie troski o rozwój wiary w rodzinach, a także szczególnej uwagi poświęconej dzieciom, młodzieży i chorym.
W naszej trosce o rozwój wiary nie jesteśmy sami. Należymy do wielkiej rodziny Bożej. Jesteśmy członkami Kościoła, który nienaruszenie strzeże depozytu wiary i nieustannie prowadzi ludzi do Chrystusa. Niech Maryja, Matka Kościoła, czuwa nad nami i wyprasza nam u Boga błogosławione owoce Roku Wiary.

Fragment Komunikatu Metropolity Krakowskiego w sprawie przeżywania Roku Wiary w Archidiecezji Krakowskiej, 1 października 2012 r.