Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowo kapłana

Kościół naszym domem (44)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Idź, twoja wiara cię uzdrowiła” – powiedział Pan Jezus do żebraka Bartymeusza, któremu przywrócił wzrok (Mk 10,52).
Niewidomy żebrak, gdy usłyszał, że Jezus przechodzi, zaczął wołać: „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną” Pan Jezus przystanął i rzekł: „Zawołajcie go”. Obecni powiedzieli niewidomemu: „Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię”.
„Wstań, woła cię” – te słowa odnieśmy do siebie. Pan Jezus nas woła, wzywa. „Wstań, woła cię” – odnosi się do grup, wspólnot, w szczególności do małżeństw i rodzin. Pan Jezus wzywa rodzinę do codziennej modlitwy, do zgody i poświęcenia, do odpowiedzialności za siebie nawzajem, za wiarę i zbawienie.
„Wstań” – oznacza, że się otwieramy na słowo Boże, podejmujemy wysiłek, aby szukać u Pana Jezusa uzdrowienia i nadziei.
„Co chcesz, abym ci uczynił?” – zapytał Pan Jezus niewidomego żebraka. „Rabbuni, żebym przejrzał”. Ten człowiek miał jedno pragnienie: chciał widzieć, błagał o uzdrowienie. Pan Jezus uczynił cud, podkreślając, że Bartymeusz przez wiarę otworzył się na miłość i moc Pana Jezusa.
Współczesna rodzina zwraca się do Pana Jezusa – powinna się zwracać w swoim imieniu i w imieniu innych rodzin – z prośbą: „Rabbuni, żebym przejrzał”. Wiele małżeństw i rodzin utraciło wzrok wiary w spojrzeniu na swoje małżeństwo i rodzinę, na przesłanie małżeńskie oraz rodzinne. Ta utrata „duchowego wzroku” dotyczy trwałości małżeństwa, szacunku dla życia od poczęcia do naturalnej śmierci, odpowiedzialnego rodzicielstwa, czystości przedmałżeńskiej.
Dziś głośno się podważa nawet tak oczywistą prawdę, którą Bóg zawarł w prawie naturalnym, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety.
Obecnie wielu ludzi, także wierzących chrześcijan, potrzebuje duchowego, uzdrowionego spojrzenia, aby w nauce objawionej i nauczaniu Kościoła ujrzeli Ewangelię prawdy i miłości. Nauka Ewangelii o małżeństwie i rodzinie jest drogą wąską i stromą, ale tylko ta droga prowadzi do pokoju serca na ziemi i do życia wiecznego w niebie.
„Nie tylko nie cudzołóż, ale też nie pożądaj. Nie daj się uwikłać… siłom pożądania, które drzemią w tobie” (bł. Jan Paweł II, Włocławek, 7 czerwca 1991 r.).
Propozycja postanowienia
W jaki sposób mogę moim bliskim „uzdrawiać oczy” w spojrzeniu na objawione prawdy i zasady moralne dotyczące płci, małżeństwa i rodziny?