Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Warunek nowej ewangelizacji

ks. abp Józef Michalik

Za to, że wiara coraz bardziej dziś słabnie, trzeba obwiniać nie tylko innych, ale przede wszystkim samych siebie. Orędzie wiary nie interesuje i nie przyciąga innych, bo nie pasjonuje już ono nawet nas samych, bo już nie głosimy Chrystusa w naszych rodzinach i na ulicach miast. (…)
Dzisiejszy kryzys cywilizacji chrześcijańskiej w Europie nie jest kryzysem chrześcijaństwa, ani kryzysem wiary, gdyż współczesny człowiek nadal szuka odpowiedzi na pytania, które wykraczają poza życie doczesne i biologiczne. (…)
Głęboki kryzys toczy współczesną kulturę, która porzuciła ustalone kryteria piękna, i – w poszukiwaniu sukcesu i oryginalności – utraciła zdolność twórczą, ograniczając się bardzo często do promocji nihilizmu. Ciągle atakuje się prawo naturalne, wartości chrześcijańskie, Kościół i wiarę. Jednak ograniczenie się do ubolewania z powodu tej sytuacji byłoby bezużyteczne. Konieczne jest przedstawienie wizji nawrócenia, co stanowi pierwsze zadanie i podstawowy warunek nowej ewangelizacji. Uznanie grzechu prowadzi bowiem do stwierdzenia, że może go przebaczyć tylko Bóg, który jest miłosiernym Ojcem. n
Fragment wypowiedzi na obradującym w Watykanie XIII Zwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, poświęconym nowej ewangelizacji, 12 października 2012 r.