Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Pasterskie nauczanie

Nie wystarczy przemawiać tylko z ambony

Ks . Kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski

Inicjatywa duszpasterska zwana „Ewangelizacją Krakowa” (…) miała nas obudzić, otworzyć nam oczy, odsłonić przed nami obszary wiary i niewiary, oporów i oczekiwań, lęków i nadziei. Inicjatywa wpisuje się w Rok Wiary, który przeżywamy z całym Kościołem powszechnym i jest formą nowej ewangelizacji, na którą czeka nasz świat, czasem nieświadomie. (…)
Może czasami jesteśmy zbyt nieśmiali w okazywaniu naszej wiary, w świadczeniu o niej. Może zbytnio ulegamy kulturze, obecnej również i to w sposób przemożny w mediach, która narzuca nam styl życia, myślenia i działania nie mający wiele wspólnego z Ewangelią. Może zbytnio godzimy się z prawami już ustanowionymi albo zamierzonymi przez wybrany naszymi głosami parlament – z prawami, które godzą wprost w prawo Boże i naturalne, i są nieprzyjazne dla życia bezbronnego i dla rodziny. Ale nie wystarczy narzekać. Nie wystarczy krytykować. Nie wystarczy przemawiać tylko z ambony. Uczniowie Jezusa powinni być obecni na areopagach dzisiejszego świata, jakimi są media, kształtując opinię społeczną, oddziaływując zwłaszcza na serca i umysły młodego pokolenia. Uczniowie Jezusa powinni być aktywni w życiu społecznym i politycznym, by i tam docierała Ewangelia życia, dobra i miłości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Ewangelizacji Krakowa,
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 21 października 2012 r.