Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Myśleć i mówić o rodzinie

Bp Piotr Libera, Biskup Diecezjalny Płocki

Jak nie zmagać się o rodzinę i nie wspomagać jej wiernych świadków, jeśli w wielu krajach Zachodu celem edukacji seksualnej staje się „seksualizacja” dzieci, zaczynająca się od przedszkola? Gdy promuje się antykoncepcję już wśród uczniów w wieku 11 lat oraz umożliwia aborcję piętnastolatkom bez wiedzy rodziców? Gdy w szkołach rozdaje się środki antykoncepcyjne dla chłopców i dziewcząt? Gdy tego rodzaju pseudowychowanie prowadzi do utraty dzieciństwa i do podważania autorytetu rodziców? (…) W największej polskiej gazecie opiniotwórczej jedna ze znanych autorek liberalnych stwierdza, że „kult rodziny tradycyjnej i świętej jest szkodliwy”, że tradycyjna rodzina, w tym przypadku rozumiana jako katolicka, nie wychowuje do wartości obywatelskich, nie uczy dzieci praworządności, pracowitości na rzecz wspólnoty, zaangażowania w pracę społeczną. Skąd w takim razie wyrastali powstańcy warszawscy, stoczniowcy 1970 roku, ludzie pierwszej „Solidarności”? (…)
W Roku Wiary przede wszystkim trzeba myśleć i mówić o rodzinie. To chrześcijańską rodzinę, główne miejsce przekazywania i świadectwa wiary, trzeba wspierać. To w niej trzeba ukazywać podstawowe miejsce przeżywania: godności i komplementarności mężczyzny i kobiety, otwarcia na życie, na wspólnotę, która potrafi dzielić się z innymi, poświęcania się najsłabszym, podejmowania troski wychowawczej, ufania Bogu jako źródłu miłości.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej inaugurującej doroczne sympozjum Akcji Katolickiej, Płock, 24 XI 2012 r.