Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Duchowa prężność Radia Maryja

Ks. Bp Jan Tyrawa Biskup Diecezjalny Bydgoski

Spotykamy się w Bydgoszczy, gdzie dokładnie przed dwudziestu jeden laty Radio Maryja nadało swoją pierwszą audycję. Od tamtego czasu jesteśmy świadkami jego rozwoju. Rozwój ten możemy mierzyć nie tylko w skali fizycznej, jako pomnożenie sprzętu technicznego i jego udoskonalenie, zwiększenie zasięgu fal, na których dociera przekaz Radia, ale też rozwój duchowy odbiorców, jak i pomnożenie doświadczenia i dojrzałość szerokiego grona pracujących w Radiu. Ale te dwadzieścia jeden lat to też historia przeciwności i przeszkód, na jakie napotykało i napotyka Radio, aby móc kontynuować wyznaczoną sobie misję. Historia rozwoju, jak i przeszkód, ukazuje jednocześnie jakby jego trzeci wymiar; wewnętrzną, duchową jego prężność, moc, która czyni Go odpornym na przeciwności losu. Wyzwala odwagę manifestowania swojej wiary i przekonań oraz postaw w obszarze społecznym. Pod tym względem Radio okazało się być jedynym miejscem, gdzie taki głos można artykułować i gdzie może być słyszany. I to właśnie staje się przyczyną pomówień i napaści na Radio. (…) Wiara jest nam przekazywana w parafiach. Tutaj się stajemy chrześcijanami, tu sięwychowujemy  i uświęcamy, uczestnicząc w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharystii. To nasze parafie pomagają nam, aby wiara Kościoła stawała się chrześcijańską kulturą. (…) Radio Maryja i Telewizja Trwam mają swój wkład i pomagają nam budować nasze parafie.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w kościele Matki Bożej Fatimskiej z okazji obchodów 21. rocznicy działalności Radia Maryja, Bydgoszcz, 8 XII 2012 r.