Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (4)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1,45) – to zdanie wypowiedziała Elżbieta, pozdrawiając Maryję, która przyszła „do pewnego miasta w pokoleniu Judy”. Maryja jest przykładem wiary dla każdego chrześcijanina. Wierzy w Boga, Stwórcę i Ojca wszystkich ludzi i ufa Jego planom. Uwierzyła, że spełnią się słowa, które skierował do Niej Bóg przez anioła Gabriela. Dawcą łaski wiary jest Bóg. Wciąż dziękujemy za wiarę i prosimy: „Przymnóż  nam wiary”. Rodzice winni uczyć swoje dzieci, by dziękowały za wiarę i prosiły o jej umocnienie. Każdy dzień, każda sytuacja jest dobrą okazją, aby dać świadectwo dzieciom o swojej wierze. Przed każdą niedzielą warto wspomnieć w rodzinie, że ten dzień jest wspomnieniem Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego, a udział we Mszy świętej jest nie tylko obowiązkiem, ale zaszczytem i łaską. Ważną okazją do umocnienia wiary w każdym z nas, w rodzinie, w dzieciach – także najmłodszych, jest przeżywanie tajemnic Bożych w czasie świąt. Wigilia, święta Bożego Narodzenia, są wielką szansą wzrastania w wierze i są też szansą kształtowania postaw płynących z wiary u dzieci. W każdej chrześcijańskiej rodzinie – szczególnie w polskiej tradycji – głęboko jest przeżywana wieczerza wigilijna,  dzielenie się opłatkiem, składanie życzeń, przeżywanie nieobecności tych, którzy odeszli do wieczności. Czytanie  fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa, wspólna modlitwa, śpiewanie kolęd, rozmowy o Pasterce, o znaczeniu dzielenia się opłatkiem, o chorych,  samotnych, biednych, którzy czekają na dobre słowo i paczkę z żywnością  – to różne drogi przeżywania naszej wiary i kształtowania serc oraz umysłów dzieci w duchu Ewangelii. Wielkim niebezpieczeństwem dla wiary i wielkim zaniedbaniem jest sprowadzanie świąt do przystrojenia choinki, urządzenia wieczerzy z opłatkiem, przyjęcia gości, przygotowania prezentów, a zlekceważenie spowiedzi, Mszy świętej, modlitwy, pojednania z bliźnimi. „Wyznanie wiary w Trójcę Świętą – Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest równoznaczne z wiarą w Ojca, który w pełni czasów posłał swego Syna (…); Jezusa Chrystusa, który (…) odkupił świat; Ducha Świętego, który prowadzi Kościół” (Benedykt XVI, Porta fidei, 1).
Propozycja postanowienia
Wspomnę minione święta; co trzeba zmienić w ich przeżywaniu, by pogłębić swoją wiarę i wiarę bliskich?