Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Bł. Jan Paweł II

Ten upływ pokoleń
to jest historia, to jest życie narodu

Powstańczy herb z polskim Orłem, litewską Pogonią i ruskim Michałem Archaniołem

Kiedy dzisiaj dane mi było modlić się z Wami, dziękować i prosić za wstawiennictwem św. Józefa, przyszły mi na pamięć postaci z moich chłopięcych lat. Byli to powstańcy z 1863 roku, którzy jeszcze w tamtych czasach, w latach dwudziestych, stanowili pewną grupę, pewną wspólnotę i jako grupa szczególnie zasłużona otaczana była przez całe społeczeństwo, przez młodsze pokolenie, przez dzieci szczególną czcią. Nasunęła mi się na myśl ta analogia, ponieważ życie narodu opiera się na tym żywym przekazie, na tradycji, na przekazie faktów historycznych, na przekazie treści i wartości, które łączą w jedno pokolenia, chociaż te pokolenia poddane są prawu mijania i tak jak każdy człowiek – również i prawu śmierci. Szczególne znaczenie dla następnych pokoleń, narodu, opiera się na tym żywym przekazie, na tradycji, na przekazie faktów historycznych. Szczególne znaczenie dla następnych pokoleń mają ci, którzy w szczególny sposób dali świadectwo życia: nieustraszonego i niepokonanego niczym życia narodu. Takimi świadkami – w moich chłopięcych latach, byli już stosunkowo wtedy nieliczni, ale przecież jeszcze widoczni w społeczeństwie, powstańcy z 1863 roku. (…) Ten upływ pokoleń to jest historia, to jest życie narodu. Takie jest życie naszego narodu. I każda chwila współczesna nosi w sobie jak gdyby błogosławione brzemię chwil i dni, i lat, i pokoleń z przeszłości.
 
Ponad 3 tysiące weteranów Powstania Styczniowego – w pół wieku po swej walce – doczekało wskrzeszenia niepodległej Polski w 1918 roku