Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Droga do odrodzenia


Fragment homilii wygłoszonej w parafii pw. św. Zofii i św. Szczepana w Laszkach, 22 stycznia 2012 r.


Przykazanie „Nie zabijaj” jest równie ważne jak przykazanie „Nie mów fałszywego świadectwa”. Jeśli ludzie będą kłamać, będą się oszukiwać, będą relatywizować moralność, nie będzie na czym się oprzeć. (…) Pan Bóg to ustanowił. Każde przekroczenie przykazania jest obrazą Boga. (…) Umarłem dla siebie, umarłem dla grzechu, we mnie żyje Chrystus. To jest godność chrześcijanina. (…) Jan Paweł II nieustannie przypominał piękno życia człowieka, który nawet jest słaby i grzeszny, ale wie którędy prowadzi droga do odrodzenia.
Każdy chrześcijanin jest przez chrzest i wiarę wszczepiony w Kościół i uczestniczy w Chrystusowym kapłaństwie, w Jego władzy kapłańskiej, czyli pośrednictwa, wynagrodzenia Bogu i troski o zbawienie drugiego człowieka. Każdy z nas uczestniczy na swój sposób: kapłan i chrześcijanin we władzy królewskiej, panowanie nad szatanem, nad pokusami, pokonywanie zła, panowanie nad światem. To jest królewska władza Boga (…), którą się dzieli z nami.