Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Słowa kapłana

Wy jesteście solą ziemi (5)

BP JAN SZKODOŃ BISKUP POMOCNICZY ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Dzieci lubią oglądać szopki betlejemskie. Patrzą ciekawie na Pana Jezusa leżącego w żłóbku. Pytają o pasterzy, o zwierzęta, ale szczególnie są zainteresowane królami. Niektóre dzieci, a także młodzież i starsi tworzą zespoły, które przedstawiają wydarzenia z Betlejem. Są grupy śpiewające kolędy. Ci, którzy słuchają kolęd, oglądają „jasełka”, na nowo przeżywają tajemnicę narodzenia Syna Bożego. Najwięcej korzystają ci, którzy jakby wcielają się w biblijne postacie: Maryję, Jozefa, pasterzy i mędrców. Gdy ktoś z rodziny uczestniczy w „jasełkach”, śpiewaniu kolęd, wszyscy z rodziny przeżywają treści związane z narodzeniem Pana Jezusa. Pokłon mędrców ze Wschodu czcimy w święto – najstarsze w historii Kościoła – Objawienia Pańskiego. Wcielony Syn Boży objawia się narodom pogańskim. W Roku Wiary w szczególny sposób przeżywajmy nie tylko uroczystość Objawienia Pańskiego, ale w ogóle Boże Objawienie. Bóg objawił nam siebie, swoje Bóstwo, szczególnie przez Syna Swego, który stał się człowiekiem. Objawił człowieka człowiekowi, jego godność i powołanie. Małżeństwo, Rodzina wciąż są wezwane, by rozważać, przyjmować i realizować to, co Bóg objawił w naturze i w Osobie Chrystusa o małżeństwie i rodzinie – Domowym Kościele. Gwiazda prowadziła mędrców do Betlejem. Co dziś jest gwiazdą, która prowadzi młodych do małżeństwa, jaki obraz małżeństwa i rodziny mają ci, którzy wiążą się ze sobą na całe życie, albo – po prostu zamieszkują razem? Za jaką gwiazdą idą małżonkowie, wydając na świat dzieci, wychowując je? Czy sami są dla dziecka gwiazdą prowadzącą do Pana Jezusa? Czy w swoim dziecku widzą Dziecię ze żłóbka: „Kto przyjmuje jedno z tych małych, Mnie przyjmuje” (Mk 9,37). Na różny sposób można odnieść do życia rodzinnego dary, które złożyli mędrcy Nowo narodzonemu Panu. Złoto – co jest w rodzinie najważniejsze, najpiękniejsze, najtrwalsze? Kadzidło – komu Rodzina oddaje największą cześć? Mirra – jak Rodzina przeżywa cierpienia i śmierć? „Inną drogą wrócili”. Rodzina po spotkaniu z Panem Jezusem (np. wspólna modlitwa) wraca do życia, do siebie nawzajem „inną drogą”, czyli odmieniona, przemieniona. „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w tego, którego On posłał” (J 6,29). Wiara w Jezusa Chrystusa jest więc drogą do osiągnięcia zbawienia w sposób ostateczny (Porta fidei, 3). Propozycja postanowienia Wykorzystam wydarzenia związane z Bożym Narodzeniem, a także zwyczaje do umocnienia wiary w rodzinie.