Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Potomstwo jest najlepszą inwestycją

KS. ABP HENRYK HOSER ORDYNARIUSZ WARSZAWSKO-PRASKI

Zarówno w Starym i Nowym Testamencie, jak i w historii Kościoła dziecko zawsze było obietnicą i darem dla człowieka. Przekazać komuś życie jest dużo ważniejsze, niż cokolwiek wyprodukować czy wyhodować, ponieważ człowiek jest istotą zdolną do religii, do wiary, istotą, której prawdziwe korzenie są w Bogu. Dziecko jest ucieleśnieniem miłości ojca i  matki, męża i żony, gdyż obydwoje oni są w nim obecni. Przekazując życie innym, człowiek uczestniczy w Boskim dziele stwarzania świata.(…) Lęk przed dzieckiem prowadzi do tego, że człowiek jest w stanie zabić swoje potomstwo nim się jeszcze ono urodzi. Ten lęk jest wyrazem strachu przed przyszłością. Tymczasem wbrew danym statystycznym, które podają, że wychowanie [jego koszt] dziecka do dorosłości wynosi obecnie 400 tys. zł, doświadczenie wielu rodzin wielodzietnych pokazuje nam zupełnie inną perspektywę. (…) Za instytucję małżeństwa i rodziny są odpowiedzialne nie tylko Kościół, ale także i państwo, o czym mówią przepisy Konstytucji. Czytamy w niej, że jednym z zadań państwa jest zapewnienie rodzinie harmonijnego rozwoju. Potomstwo jest najlepszą inwestycją każdego kraju. Dzisiaj mocarstwami są te, które mają potencjał demograficzny. Tymczasem nam go coraz bardziej brakuje.(…) Tak jak przez wiele lat przygotowujemy się do życia zawodowego, tak potrzebne jest staranne przygotowanie się do podjęcia odpowiedzialności za kształt naszych rodzin.

Fragment homilii wygłoszonej podczas Mszy świętej w parafii św. Marii Magdaleny na warszawskim Bródnie, Warszawa, 24 II 2013 r.