Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

To młodzi zdecydują

Ks. Abp Józef Michalik Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Metropolita Przemyski

Bogactwo duchowe wielkopostnych przeżyć otwarte jest dla wszystkich: dorosłych, młodzieży, dzieci i starców. Ale w tym roku chciałbym skierować naszą uwagę na młodzież, której tak wiele troski i uwagi poświęca każda matka i ojciec. Młodzi są nadzieją rodziny albo utrapieniem. Czują się kochani, akceptowani albo niezrozumiani i marginalizowani. Mają jasno wytyczony cel w życiu albo są zagubieni i wewnętrznie wytrąceni z równowagi. A jednak to młodzi zdecydują o przyszłości naszych rodzin, o tym, czy będzie tam miejsce dla rodziców i licznych wnuków, zdecydują o przyszłości narodu i Ojczyzny, o przyszłości Kościoła, czy wiara będzie i dalej źródłem mądrości, i motywem życia Polaków, czy nasze kościoły będą pełne, radosne i żywe, czy puste. Formacji młodego człowieka nie można tylko zarządzić i polecić. Trzeba tworzyć zdrową atmosferę, gdzie prawda, cierpliwość i miłość tworzą kulturę codziennych relacji rodzinnych. Rodzina daje człowiekowi najwięcej. Tu każdy z nas otrzymuje pierwszy wzorzec i odbywa pierwszą szkołę pracy, dotrzymywania danego słowa, cierpliwości i wytrwałości w sytuacjach trudnych.

Fragment Listu pasterskiego na Wielki Post 2013 roku